Przejdź do treści

Nagrodzeni pracownicy WNH w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, działanie Excellent Motivation ID-UB 04


Pracownicy Wydziału Nauk Humanistycznych nagrodzeniza znaczące osiągnięcia naukowe i wysoko punktowane publikacje w 2021 roku, które istotnie wpłynęły na wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej oraz rozwój Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  w ramach programu „Inicjatywa  doskonałości – uczelnia badawcza”, działanie Excellent Motivation ID-UB 04 
 

Językoznawstwo 

Miejsce: 

 1. dr Joanna Pitura 
 2. dr hab. Alicja Witalisz prof. UP 
 3. dr hab. Ewa Młynarczyk prof. UP 
 4. dr hab. Aleksandra Pronińska prof. UP 
 5. dr Katarzyna Sowa-Bacia  
 6. dr hab. Artur Kubacki prof. UP 
 7. dr Halina Chmiel-Bożek 
 8. dr hab. Magdalena Puda-Blokesz 

 

Literaturoznawstwo 

Miejsce: 

 1. dr Przemysław Szczur  
 2. dr Agata Mirecka 
 3. prof. dr hab. Paweł Próchniak  
 4. dr Andrzej Franaszek  
 5. dr Fabio Boni 
 6. dr Patryk Szaj  
 7. dr Małgorzata Kowalcze  

 

Filozofia 

Miejsce: 

 1. dr Damian Liszka 
 2. dr Antoni Płoszczyniec 
 3. dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP 

 

Historia

Miejsce: 

 1. dr Adrian Szopa 
 2. dr hab. Anna Penkała-Jastrzębska 
 3. dr Wiktoria Kudela-Świątek 
 4. dr Michał Niezabitowski 
 5. mgr Mirosław Płonka 

 


Serdecznie gratulujemy!