Przejdź do menu Przejdź do treści

Instytut Historii i Archiwistyki – dynamiczny rozwój


Instytut Historii i Archiwistyki dynamicznie rozwija się w obszarze kształcenia studentów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Studenci kierunków Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo oraz Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja będą kształcić swoje umiejętności w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją, wykorzystując system EZD PROTON autorstwa firmy Nefeni z Poznania, tworzącej autorskie oprogramowania dla polskiego samorządu i innych jednostek sektora publicznego.

Nowy system EZD został pozyskany do celów dydaktycznych dzięki staraniom dr Barbary Bielaszki-Podgórny.