Przejdź do menu Przejdź do treści

Kategoria A dla dyscyplin literaturoznawstwo i nauki o sztuce


Minister Edukacji i Nauki rozpatrzył złożony 18 sierpnia 2022 roku wniosek Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzjami Ministra w dniu 27 lipca 2022 roku w sprawie przyznania kategorii naukowych dyscyplinom.

Minister po zapoznaniu się ze złożonymi odwołaniami postanowił 12 stycznia 2023 roku uchylić zaskarżone decyzje w sprawie przyznania kategorii naukowej B+ w dyscyplinie literaturoznawstwo i dyscyplinie nauki o sztuce i przyznać kategorię naukową A.

Po uwzględnieniu decyzji Ministra Edukacji i Nauki ewaluacja działalności naukowej za lata 2017–2021 dyscyplin prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przyniosła kategorię A dwóm dyscyplinom, kategorię B+ osiemnastu dyscyplinom i kategorię B jednej dyscyplinie.