Przejdź do treści

Przewody doktorskie – Historia

Rozprawa doktorska mgra Marcina Krzek-Lubowieckiego
Dr hab. prof. AIK Filip Musiał – recenzja
Prof. dr hab. Wojciech Polak – recenzja
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgra Michała Niezabitowskiego
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Chwalba
Recenzja – prof. dr hab. Jacek Purchla
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgr Edyty Pluty-Saladry
Dr hab. prof. UJK Beata Wojciechwska – recenzja
Dr hab. prof. UKW Dariusz Karczewski – recenzja
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgra Rafała Woźniaka

Recenzja – dr hab. prof. UWM Tomasz Strzeżek
Recenzja – prof. dr hab. Janusz Wojtasik
Streszczenie

Rozprawa doktorska Ralpha M. Wrobla

Recenzja – Bp prof. dr hab. Jan Kopiec
Recenzja – dr hab. prof. UWM Igor Kąkoloewski
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgr Malwiny Wylężek

Recenzja – prof. dr hab. Waldemar Kowalski
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgr Moniki Wąs

Recenzja – prof. dr hab. Jarosław Kita
Recenzja – dr hab. Jerzy Kuzicki, prof. UR
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgr Kamili Łabno-Hajduk

Recenzja – prof. dr hab. Rafał Habielski
Recenzja – prof. dr hab. Rafał Stobiecki
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgra Sebastiana Stańczyka

Recenzja – dr hab. Wojciech Krawczuk, prof. UJ
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgra Macieja Stanka

Recenzja – dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. UMK
Recenzja – dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, prof. IH PAN
Streszczenie